Bel: 06-22 86 91 86 - Mail: info@body-scan.nl

Privacy verklaring.

SCENAR Nederland met de website www.scenar-nederland.nl is onderdeel van het bedrijf Body Scan.
Body Scan, gevestigd aan Stationsplein 49 te Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Body Scan

Medisch Centrum
Stationsplein 49
1703 WD Heerhugowaard
KvK-nummer. 37118112

Tel. +31(0)622869186
info@body-scan.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Body Scan verwerkt uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt om een dienst of product bij ons af te nemen.
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruik voor de volgende doeleinden:
– Het verwerken van uw bestelling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Als u een product of dienst afneemt, is het belangrijkste dat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen om de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren.
Wij willen u goed informeren bij uw bestelling. Wij houden u op de hoogte via de e-mail over de status van de bestelling.

– Wij houden u met uw toestemming graag op de hoogte van interessant nieuws rondom SCENAR (producten, opleidingen, ontwikkelingen).
Wij informeren u over wijzigingen van onze diensten en producten.
Uiteraard alleen als u hiervoor niet uitgeschreven bent.

–  onze Belastingaangifte.

Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij u van te voren om uw toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Body Scan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Het bewaren van factuurgegevens voor de Belastingdienst is een wettelijke plicht. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Body Scan verstuurt de persoonsgegevens aan een transportbedrijf (DHLparcel en/of PostNL) voor het versturen van uw bestelling.
Voor meer informatie zie de privacyverklaring van  DHLparcel en/of de privacyverklaring van PostNL
Uw persoonsgegevens worden gedeeld met Mollie om de betaling af te handelen. Voor meer informatie over Mollie  zie Mollie-privacyverklaring
Body Scan verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Body Scan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Body Scan gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Body Scan gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie onze Cookies verklaring
Zie voor een toelichting

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Body Scan en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@body-scan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Body Scan wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Body Scan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo wordt,  bijvoorbeeld, standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@body-scan.nl

Back to Top

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen