Bel: 06-22 86 91 86 - Mail: info@body-scan.nl

Algemene voorwaarden van de webwinkel van Body Scan.

Vestigings- & bezoekadres
Body Scan
Stationsplein 49
1703 WD Heerhugowaard (NH)
Nederland

info@body-scan.nl

+31(0)6-22869186
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot bestellingen tussen Body Scan en de cliënt. Indien u een bestelling plaatst gaat u akkoord met alle op deze pagina genoemde voorwaarden. Body Scan heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke cliënt zich, zonder voorbehoud, akkoord met deze algemene voorwaarden. Wij gaan er vanuit dat iedere cliënt voordat een bestelling wordt geplaatst, kennis heeft genomen van onze algemene voorwaarden. U kunt zich niet beroepen op het feit dat u deze niet heeft gelezen.

Afbeeldingen en foto’s dienen ter illustratie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Prijzen

De bij de producten genoemde prijzen zijn consumenten verkoop prijzen in euro’s inclusief de btw en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden voordat de bestelling geplaatst kan worden duidelijk vermeld. Body Scan is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programma fouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Betaling

Betaling vindt plaats via de betaal methoden die worden aangeboden op de website.

U kunt hier kiezen uit de volgende betaal methoden:

iDEAL: als u via internet bankiert bij één van de aangesloten banken, kunt u op deze manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Voor u volkomen veilig en bovendien kunnen wij dan vrijwel direct overgaan tot verzending.

Bancontact Mister Cash voor Belgische cliënten.

Bestellingen worden verzonden zodra wij het totale orderbedrag hebben ontvangen. Afhankelijk van uw eigen bank kan dit 1 tot 2 werkdagen duren.Verzendkosten

De verzendkosten binnen Nederland (pakketzending via DHL) bedragen € 5,75. De verzendkosten naar België (pakketzending via PostNL) bedragen € 13,00. Onafhankelijk van afmetingen of gewicht van uw bestelling.

Bij ruilen / retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze onderzoeken voor eigen rekening van de cliënt. Tenzij wij u hebben gevraagd om de goederen te retourneren (defect of omruiling). In dat geval nemen wij de kosten van retourzending voor onze rekening.

Indien een product een gebrek vertoont worden de retour kosten teruggestort op de rekening van de cliënt binnen 30 werkdagen. De cliënt ontvangt dan zonder bijkomende (verzend)kosten een nieuw exemplaar. Indien het gebrek te wijten is aan onzorgvuldigheid van de cliënt zal deze niet retour genomen worden.

Levering

Body Scan besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan DHL (www.dhlforyou.nl). Zij garanderen een bezorging binnen 24 uur voor 95% van alle poststukken. Body Scan heeft hierop geen enkele invloed en er kunnen derhalve ook geen rechten worden ontleend aan bovenstaande percentage. Heeft u bericht ontvangen dat uw pakket is verzonden en u ontvangt deze toch niet de volgende dag? Wacht dan een dag extra, in vrijwel alle gevallen zal DHL deze de dag erop bezorgen.

Body Scan streeft ernaar om bestellingen na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk, doch altijd binnen 30 dagen, te versturen. Indien de levering vertraging oploopt zal de cliënt daarvan bericht ontvangen. De cliënt heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of telefonisch te annuleren.

Body Scan is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de cliënt foutief of onvolledig opgegeven woonadres.

Annuleren

Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt dit doorgeven per mail of telefonisch.

De volgende door ons gemaakte (transactie)kosten worden dan in mindering gebracht:  €0,70 (Nederland) en €0,60 + 1,5% (België).

Is het artikel al verzonden, dan kunt u het artikel retourneren op eigen kosten.

Ruilen en Retourneren

Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren tenzij u beschermende folie van de electroden verwijderd heeft.
Na afloop van deze termijn en als u de beschermende folie van de electroden verwijderd heeft, kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.

In het geval van retourneren dient het product in de originele staat te zijn, d.w.z. onbeschadigd en in de originele verpakking samen met de factuur teruggestuurd te worden.
Indien u een product wilt ruilen of retour wilt sturen, dient u schriftelijk of telefonisch contact op te nemen met Body Scan.
De portokosten alsmede het verzend risico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de cliënt.
Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retour sturen.

Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere producten) zal het retour te ontvangen bedrag minus de door ons gemaakte verzend- en transactiekosten binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.
Indien bij een verzending van pakketpost de cliënt het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen en het pakket automatisch retour komt bij ons, zullen wij contact met u opnemen om het pakket nog één maal opnieuw te verzenden.

Wilt u dit niet (om welke reden dan ook) dan zullen wij binnen 30 dagen het aankoopbedrag terugstorten op uw rekening minus de door ons gemaakte transactie- en verzendkosten. Dit geldt ook indien er bij het bestellen geen verzendkosten zijn berekend.

De transactiekosten zijn:  €0,70 voor Nederland en €0,60 +1,5% voor België.

Voorraad

Alle producten zijn uit voorraad leverbaar tenzij anders vermeld.
Het kan echter voorkomen dat een product tijdelijk niet op voorraad is of dat deze is uitverkocht. U wordt hiervan door ons z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de cliënt het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Body Scan zal in dit geval voor terugbetaling zorg dragen binnen 30 dagen of zoveel mogelijk eerder.

Trainingsvoorwaarden

Algemeen

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn incl. btw.

Voor opleidingen, cursussen en trainingen met open inschrijving geldt:

De Cursist schrijft zich in voor een cursus of training door het online invullen en verzenden van het inschrijfformulier en door betaling van het cursusgeld. De Cursist is zelf verantwoordelijk voor het invullen en verzenden van het juiste inschrijf­formulier.
Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
Direct bij inschrijving moet de betaling voor de cursus of training worden voldaan.
Na ontvangst van de inschrijving krijgt u een automatisch gegenereerde bevestiging van uw inschrijving per e-mail. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de cursus/training, beschikbaar­heid van plaats en het voldoen aan de eventuele toelatingseisen.
Direct met de bevestiging van inschrijving ontvangt de Cursist een factuur op naam. De factuur wordt altijd gestuurd naar het e-mail adres van de Cursist, met in de aanhef het adres dat de Cursist bij registratie heeft aangegeven. De registratie van de Cursist is pas compleet op het moment dat Body-Scan de betaling heeft ontvangen.
Aanbetaling: In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om gebruik te maken van een aanbetaling. Als de Cursist hiervan gebruik wil maken moet hij dit schriftelijk bij Body-Scan kenbaar maken.
25% van de cursusbijdrage moet bij inschrijving betaald worden en het resterende bedrag (75%) uiterlijk 1 maand voor begin van de training.
Circa vier weken voor aanvang van de cursus/training ontvangt de Cursist bericht over doorgang van de cursus/training met nadere informatie (indien van toepassing).

Voor bijeenkomsten geldt:

Cursist schrijft zich in voor een bijeenkomst door het online invullen en verzenden van een inschrijfformulier en door betaling van het registratiegeld. De Cursist is zelf verantwoordelijk voor het invullen en verzenden van het juiste informatie.
Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
Na ontvangst van het inschrijfformulier, stuurt Body-Scan een automatisch gegenereerde bevestiging van inschrijving per e-mail naar de Cursist. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de bijeenkomst.
Direct met de bevestiging van inschrijving ontvangt de Cursist een factuur op naam. De factuur wordt altijd gestuurd naar het e-mail adres van de Cursist, met in de aanhef het adres dat de Cursist bij registratie heeft aangegeven. De registratie van de Cursist is pas compleet op het moment dat Body-Scan de betaling heeft ontvangen.
Bijeenkomsten: circa twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt de Cursist bericht over doorgang.
Direct bij inschrijving moet de betaling voor de cursus of training worden voldaan middels Ideal of MrCash.

Voor maatwerk opdrachten geldt:

Alle offertes en aanbiedingen van Body-Scan zijn drie weken geldig, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Na afloop van de gestelde termijn kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

– door Body-Scan

Body-Scan is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onder meer indien:

  • er naar het oordeel van Body-Scan onvoldoende inschrijvingen zijn voor een cursus/training of bijeenkomst;
  • één of meerdere docenten onverwacht uitvalt en er geen vervanger gevonden kan worden;
  • de Cursist de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Body-Scan ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Cursist de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Cursist bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van de Cursist niet langer van Body-Scan kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • de Cursist niet voldoet aan de gestelde vooropleidingseisen. Mits er vooropleidingseisen zijn, zullen deze in het inschrijfformulier kenbaar gemaakt worden. De Cursist wordt vervolgens geacht om te bewijzen aan deze vooropleidingseisen te voldoen door het opsturen van relevante documenten en certificaten. Of een vervanger aan de vooropleidingseisen voldoet, is ter beoordeling van Body-Scan. De vooropleidingseisen staan, indien van toepassing, beschreven op de website bij de betreffende cursusinformatie.
  • Voor zover Body-Scan de cursus/training of bijeenkomst ontbindt omdat er onvoldoende inschrijvingen zijn of één of meerdere docenten onverwacht uitvalt en geen vervanger gevonden kan worden, is Body-Scan verplicht om de cursusbijdrage binnen vier weken terug te betalen. Voor zover de Cursist voorafgaand aan de  cursus/ training of bijeenkomst opdracht zijn (financiële) verplichtingen jegens Body-Scan niet is nagekomen, is Body-Scan gerechtigd de Cursist toegang te weigeren. Wordt toegang geweigerd, dan is de Cursist desondanks gehouden hetgeen bij hem in rekening is gebracht te voldoen.

– door de Cursist

Wettelijke bedenktermijn voor het open aanbod en bijeenkomsten bij online inschrijving via de website van Body-Scan.nl/ Scenar-nederland.nl
Gedurende 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de Cursist het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Cursist reeds is begonnen. Ontbinden kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als ontbindingsdatum geldt de datum van het poststempel van een door Body-Scan ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Cursist.

Voor cursussen en trainingen met open inschrijving

Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door Body-Scan ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Cursist.
Bij annulering tot 5 weken voor aanvang van de cursus/training is de Cursist aan Body-Scan geen kosten verschuldigd, tenzij anders vermeldt.
Bij annulering binnen 5 weken tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus/training is de Cursist de 50% van de volledige prijs verschuldigd, tenzij anders vermeldt.
Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus/training of tijdens de cursus/training is de Cursist de volledige prijs verschuldigd, tenzij anders vermeldt.

Indien de Cursist annuleert binnen 5 weken, doch uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus/training en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet en Body-Scan hiervan uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum op de hoogte stelt, is de Cursist aan geen kosten verschuldigd.

Voor maatwerk opdrachten

Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door Body-Scan van Cursist ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail.
Bij annulering tussen de 3 en 5 weken voor aanvang van de opdracht is de Cursist 50% van de kosten verschuldigd. Bij annuleren binnen 3 weken voor aanvang van de opdracht is de Cursist 100% van de kosten verschuldigd.

Uitval docent door overmacht

Bij uitval van een docent door overmacht zal Body-Scan zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal Body-Scan zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. In dit geval heeft de Cursist geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeien, zijn voor Body-Scan. Uitval van een docent door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de Cursist.

Vertrouwelijkheid

Alle gegevens en alle informatie die door de Cursist verstrekt wordt zal door Body-Scan en door de aan Body-Scan verbonden docenten en assistenten vertrouwelijk behandeld worden. De Cursist verplicht zich op zijn kant alle in de cursus/ training of bijeenkomst opgedane kennis van vertrouwelijke aard vertrouwelijk te behandelen.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de door Body-Scan uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij Body-Scan, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Body-Scan zullen door de Cursist geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.

Beperking aansprakelijkheid

Body-Scan is nimmer aansprakelijk voor schade welke de Cursist lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Body-Scan of door haar ingeschakelde derden. Body-Scan is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten. Als aanvulling op bovenstaande schadebeperkingen geldt dat Body-Scan nimmer tot een hoger bedrag aansprakelijk is dan waarvoor zij verzekerd is. Wanneer de verzekeraar niet tot uitbetaling overgaat, is Body-Scan nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan hetgeen door Body-Scan in rekening is gebracht voor de betreffende overeenkomst, waarbij de schade is ontstaan.

Geschillen

Body-Scan hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien een Cursist ontevreden is over producten of diensten van Body-Scan, kan deze contact opnemen met de betreffende medewerker(s) of een formele klacht indienen met behulp van het contactformulier van Body-Scan.

Op alle met Body-Scan gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De klachten­procedure sluit niet uit dat Cursist zich tot de burgerlijke rechter kan wenden.

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst gaat in op het moment van betaling (na inschrijving) tot en met de laatste cursusdag, die vermeld staat op het inschrijfformulier.

Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het cliëntenbestand van Body Scan. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord cliënten beheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen. De mogelijkheid van uitschrijven uit onze mailing lijst wordt onderaan iedere nieuwsbrief geboden.

Voor een goede werking van de Body Scan webwinkel is het gebruik van (functionele) cookies noodzakelijk. Deze tijdelijk op uw pc opgeslagen informatie is nodig voor het juist functioneren van het bestelproces (inhoud winkelwagentje, uw gegevens). Zonder het gebruik van cookies kan deze webwinkel niet functioneren. Door het gebruik van analystische gegevens kunnen wij ook de inhoud van onze website optimaliseren voor het gebruik door onze cliënten.[/vc_column_text]

Copyright

Het is niet toegestaan, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van Body Scan. Doet u dit toch, zonder onze uitdrukkelijke toestemming, dan zullen wij de eventuele geleden copyright schade via een Nederlandse rechtbank op u verhalen. Dit geldt ook indien u onze naam of onze onderzoeken gebruikt in een onderzoek of publicatie, zonder ons hiervan voor die tijd op de hoogte te stellen.

Voor Vragen, klachten en opmerkingen neemt u contact op met Body Scan, gebruik hiervoor het contactformulier.

Aansprakelijkheid

In geen enkel geval zal Body Scan  aansprakkelijk zijn voor enigerlei schade, inclusief maar niet beperkt tot enige directe schade, speciale schade, incidentele schade, schadevergoeding, opgelegde boetes of gevolgschade, ongeacht of zij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en ongeacht enige theorie omtrent aansprakelijkheid, die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik, de verkoop of de werking van de door Body Scan aangeboden producten.

Overmacht

Indien Body Scan  de overeenkomst met de cliënt niet of niet tijdig kan nakomen, door overmacht of door welke oorzaak dan ook, dan zal zij gerechtigd zijn die overeenkomst geheel of partieel te ontbinden zonder dat dit haar tot schadevergoeding verplicht. De Opdrachtgever is in dat geval gehouden om voor het deel van de overeenkomst dat door Body Scan  wel is uitgevoerd, de voor dat deel overeengekomen -of indien daarvoor geen separate prijs is overeenge-komen, een redelijke en gebruikelijke- prijs te betalen.

Back to Top

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen